Nadiya

Egyptian & Fusion
bellydance

W E L K O M  B I J  B E L L Y D A N C E  S C H O O L

Nadiya organiseert vanaf 17 januari nieuwe cursussen met de Bellydanceschool. Nadiya is een ervaren en gecertificeerde docente in zowel Buikdansen als Yoga. Zij richt zich vooral op Fusion en Egyptian bellydance. Voor Fusion Bellydance is het zeer gewenst een achtergrond te hebben in een traditionele stijl zoals Egyptian/Oriental bellydance. Bij beginners leer je daarom eerst de basis van het buikdansen. Omdat het niveau nogal eens verschilt tussen leerlingen, train je altijd op eigen niveau. Daardoor is de les voor de onervaren danser laagdrempelig en voor de wat meer ervaren danser wellicht een uitdaging.

Instromen is mogelijk | Als je een les mist, dan kun je deze inhalen, mits in hetzelfde blok.

C U R S U S
Nadiya - Fusion & Oriental Bellydance
Start: 17 januari t/m 25 april 2017 | 15 lessen


T I J D E N
Beginner     19:00 - 20:00 uur
Midden/Gevorderd     20:15 - 21:15 uur


K O S T E N
Blok 2 bevat 15 lessen € 150
5 lessenkaart € 62,50 | 10 lessenkaart € 120
Proefles € 10
Dubbele les (beginner + midden/gevorderd) € 18

C U R S U S C O D E
Beginner/Midden:      code B
(Ver)Gevorderd:     code F

L E S   M I S S E N
Let op: gemiste lessen mogen altijd worden ingehaald, maar alleen in hetzelfde blok en voor 10 januari 2017. Het missen van lessen geeft nooit recht tot korting in een volgende cursus.

 

 

R E G I S T R A T I E   E N  B E T A L I N G
Aanmelden per email.
Vermeld je voor- en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer(s). Je bent alleen verzekerd van een plek in de klas als je het cursusbedrag voor aanvang van de eerste les hebt overgemaakt o.v.v. de juiste cursuscode.

Je bent elk moment van het jaar welkom in te schrijven mits de klas niet vol is.

Fijn als je je telefoon op stil zet tijdens de les.

Nadiya:   


A D R E S
Huis Van De Wijk Irene
Oudelandstraat 75
3073 LJ Rotterdam
Nabij winkelcentrum Zuidplein. Gratis parkeren.

 

B L O K D A T A  2 0 1 7

Blok 1: 13 september 2016 t/m 10 januari 2017
Blok 2: 17 januari t/m 25 april

B E T A A L V E R P L I C H T I N G
Wanneer inschrijving heeft plaatsgevonden voor het nieuwe seizoen, dient het lesgeld voor de eerste les te zijn betaald. Bij inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Bij betaling in termijnen verplicht men zich ook voor het gehele cursusgeld. Cursusgeld wordt nimmer gerestitueerd. Het deelnemen aan een cursus is geheel voor eigen verantwoording. De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of diefstal van eigendommen.

 

Home | About Us | Leerlingen | Nieuws | Links | Contact
© 2017 BSZN. All Rights Reserved