Nadiya

Egyptian & Fusion
bellydance

W E L K O M  B I J  B E L L Y D A N C E  S C H O O L

Bellydanceschool verzorgt het gehele jaar door cursussen variërend van 10 tot 15 lessen per blok. Nadiya is een ervaren en gecertificeerde docente in zowel Buikdansen als Yoga. Zij richt zich vooral op Fusion en Egyptian bellydance. Voor Fusion Bellydance is het zeer gewenst een achtergrond te hebben in een traditionele stijl zoals Egyptian/Oriental bellydance. Bij beginners leer je daarom eerst de basis van het buikdansen. Omdat het niveau nogal eens verschilt tussen leerlingen, train je altijd op eigen niveau. Daardoor is de les voor de onervaren danser laagdrempelig maar ook voor de wat meer ervaren danser wellicht een uitdaging.

De nieuwe leerling mag altijd instromen ook al is een cursusblok al begonnen, omdat de groepen normaliter gewoon doorgaan en er niet altijd een nieuwe groep start. Als je een les mist, dan kun je deze inhalen, mits in hetzelfde blok

C U R S U S
Nadiya - Fusion & Oriental Bellydance
Blok 2: 17 januari t/m 25 april 2017 | 15 lessen
Blok 3: 2 mei t/m 4 juli 2017 | 10 lessen


T I J D E N
Beginner     19:00 - 20:00 uur
Midden/Gevorderd     20:15 - 21:15 uur


K O S T E N
Blok 3 bevat 10 lessen € 110
5 lessenkaart € 65 (geldig voor 1 blok)
Proefles € 10
Dubbele les (beginner/midden + midden+/gevorderd) € 18

C U R S U S C O D E
Beginner/Midden:      code B
Midden+/(Ver)Gevorderd:     code F

L E S   M I S S E N
Let op: gemiste lessen mogen altijd worden ingehaald, maar alleen in hetzelfde blok en voor de laatste les van een blok. Het missen van lessen geeft nooit recht tot korting in een volgende cursus.

 

 

R E G I S T R A T I E   E N  B E T A L I N G
Aanmelden per email, waarna je de iban ontvangt.
Vermeld je voor- en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer(s). Je bent alleen verzekerd van een plek in de klas als je het cursusbedrag voor aanvang van de eerste les hebt overgemaakt o.v.v. de juiste cursuscode.

Je bent elk moment van het jaar welkom in te schrijven mits de klas niet vol is.

Fijn als je je telefoon op stil zet tijdens de les.

Nadiya:   


A D R E S
Huis Van De Wijk Irene
Oudelandstraat 75
3073 LJ Rotterdam
Nabij winkelcentrum Zuidplein. Gratis parkeren.

 

B L O K D A T A  2 0 1 7
De nieuwe leerling kan altijd instromen (ook als het blok al begonnen is).
Blok 3:   2 mei t/m 4 juli
Blok 2: 17 januari t/m 25 april

B E T A A L V E R P L I C H T I N G
Wanneer inschrijving heeft plaatsgevonden voor het nieuwe seizoen, dient het lesgeld voor de eerste les te zijn betaald. Bij inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Bij betaling in termijnen verplicht men zich ook voor het gehele cursusgeld. Cursusgeld wordt nimmer gerestitueerd. Het deelnemen aan een cursus is geheel voor eigen verantwoording. De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of diefstal van eigendommen.

 

Home | About Us | Leerlingen | Nieuws | Links | Contact
© 2017 BSZN. All Rights Reserved